Quickscan Digitale Werkomgeving

1Organisatie
2Informatiebeheer (proces)
3Werknemers (individu)
4Techniek
5
  • De eerste vragen in deze quickscan gaan over de organisatie, dit heeft betrekking op het beleid, procedures en werkinstructies op het gebied van informatiemanagement. Informatiebeleid is "het geheel van visies, uitspraken en voorschriften die richting geven aan de ontwikkeling en inrichting van de ICT-huishouding. Deze ontwikkelingen hebben impact op de ICT-architectuur. Het informatiebeleid bestaat uit informatieplannen en is bij voorkeur een periodiek terugkerende activiteit.” Binnen het informatiebeleid worden taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden omtrent informatiehuishouding vastgesteld. Het beleid helpt processen te verbeteren en de informatiehuishouding in te richten en beheren. 
  • Digitaal werken is plaats- en tijdonafhankelijk werken. Een digitale werkomgeving bestaat uit applicaties en middelen (de tools) om digitaal te kunnen samenwerken met collega’s en externe partijen, digitaal toegankelijke documenten en processen die digitaal kunnen verlopen. Informatiebeleid geeft sturing aan verbetering van processen door applicaties en middelen om digitaal te kunnen samenwerken efficiënt en effectief in te zetten, waarbij de veiligheid geborgd blijft.
  • Procedures gaan over de afspraken die gemaakt zijn als het gaat om de applicaties en middelen (de tools) om digitaal te kunnen samenwerken met collega’s en externe partijen, digitaal toegankelijke documenten en processen die digitaal kunnen verlopen.
  • Werkinstructies gaan over hoe medewerkers de applicaties en middelen (de tools) om digitaal te kunnen samenwerken met collega’s en externe partijen, digitaal toegankelijke documenten en processen die digitaal kunnen verlopen dienen te gebruiken.
  • Het doel van veilig digitaal werken is het voorkomen van datalekken en de bescherming van persoonsgegevens.
  • Hidden