Quickscan Digitale Werkomgeving

1 Organisatie
2 Informatiebeheer (proces)
3 Werknemers (individu)
4 Techniek
5 
  • De eerste vragen in deze quickscan gaan over de organisatie, dit heeft betrekking op het beleid, procedures en werkinstructies op het gebied van informatiemanagement. Informatiebeleid is "het geheel van visies, uitspraken en voorschriften die richting geven aan de ontwikkeling en inrichting van de ICT-huishouding. Deze ontwikkelingen hebben impact op de ICT-architectuur. Het informatiebeleid bestaat uit informatieplannen en is bij voorkeur een periodiek terugkerende activiteit.” Binnen het informatiebeleid worden taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden omtrent informatiehuishouding vastgesteld. Het beleid helpt processen te verbeteren en de informatiehuishouding in te richten en beheren. 
  • Digitaal werken is plaats- en tijdonafhankelijk werken. Een digitale werkomgeving bestaat uit applicaties en middelen (de tools) om digitaal te kunnen samenwerken met collega’s en externe partijen, digitaal toegankelijke documenten en processen die digitaal kunnen verlopen (waarbij de veiligheid geborgd blijft).
  • Digitaal werken is plaats- en tijdonafhankelijk werken. Een digitale werkomgeving bestaat uit applicaties en middelen (de tools) om digitaal te kunnen samenwerken met collega’s en externe partijen, digitaal toegankelijke documenten en processen die digitaal kunnen verlopen (waarbij de veiligheid geborgd blijft).
  • Digitaal werken is plaats- en tijdonafhankelijk werken. Een digitale werkomgeving bestaat uit applicaties en middelen (de tools) om digitaal te kunnen samenwerken met collega’s en externe partijen, digitaal toegankelijke documenten en processen die digitaal kunnen verlopen (waarbij de veiligheid geborgd blijft).
  • waarbij 1=niet t/m 5=compleet (elke werknemer is op de hoogte)
  • waarbij 1=niet t/m 5=compleet (elke werknemer is op de hoogte)
  • Het doel van veilig digitaal werken is het voorkomen van datalekken en de bescherming van persoonsgegevens.