Quickscan Digitale werkomgeving

In hoeverre heeft jouw organisatie een digitale werkomgeving?

Sinds de coronacrisis is thuiswerken veel meer de norm geworden en veel medewerkers bij (overheids)organisaties werken (indien mogelijk) deels dan wel niet volledig vanuit huis. De verwachting is dat bij veel (overheids)organisaties ook in de toekomst gedeeltelijk vanuit huis zal worden gewerkt. Het is daarom steeds relevanter om een goed werkende digitale werkomgeving te hebben.

Een digitale werkomgeving bestaat uit applicaties en middelen (de tools) om plaatsonafhankelijk te kunnen samenwerken met collega’s en externe partijen. Daarnaast is informatie digitaal toegankelijk en kunnen processen digitaal verlopen (waarbij de veiligheid geborgd blijft). Dit resulteert in efficiëntere bedrijfsvoering en een betere dienstverlening.

Deze Quikscan richt zich op verschillende aspecten van de digitale werkomgeving. Namelijk: de organisatie, de processen, de werknemers en de techniek. Wanneer deze aspecten van de Digitale Werkomgeving allemaal goed zijn ingericht, is het voor een organisatie mogelijk optimaal digitaal (samen) te werken.
Deze vragenlijst is bedoeld voor informatiemanagers en werknemers die graag een indruk willen van de huidige stand van zaken en inzicht willen hebben waar zij hun digitale werkomgeving kunnen verbeteren. De vragenlijst heeft 30 vragen en het invullen duurt maximaal 10 minuten.
Start